Gratis retshjælp

Du har som forældre ret til gratis advokathjælp. 
Hvis dit barn er fyldt 12 år, har det også ret til gratis advokathjælp.
reglen blev indført 1.juli 2012
Kommunen har pligt til at oplyse dig om, at du har ret til gratis advokathjælp.

Denne ret bør du benytte dig af. 

Som advokat for dig har vi tavshedspligt og det du fortæller os, må vi ikke videregive til andre. Vi vil som advokat for dig varetage dine og kun dine interesser i tvangsfjernelsessagen.

Du har ret til selv frit at vælge den advokat, som du ønsker. Du bør ikke acceptere den advokat, som kommunen foreslår dig. Hvor kommunen før måske var din medspiller, er kommunen nu, i en tvangsfjernelse, din modspiller.