Klagemuligheder

I de fleste tilfælde starter en tvangsanbringelse med, at socialforvaltningen anmoder kommunens Børn & Ungeudvalg om at træffe afgørelse om tvangsfjernelse. 
Hvis Børn & Ungeudvalget træffer afgørelse om, at dit barn skal tvangsfjernes, kan denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen. 
Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter Børn & Ungeudvalgets afgørelse. 
Såfremt Ankestyrelsen ikke ændrer Børn & Ungeudvalgets afgørelse, kan sagen påklages til byretten. 
Dette skal også ske indenfor 4 uger.
Såfremt byretten heller ikke ændrer afgørelse, kan sagen påklages til landsretten. Dog kun hvis Procesbevillingsnævnet godkender det.

Klage til landsretten skal ligeledes ske indenfor 4 uger. 
Både i Børn & Ungeudvalget, Ankestyrelsen, byretten og landsretten har du mulighed for at møde og afgive forklaring i sagen. 

Som advokat for dig sørger vi for, at klagefristerne overholdes. 

Som advokater med møderet for Højesteret, kan vi bistå dig gennem hele klagesystemet. 

Vores advokathjælp til dig i tvangsfjernelsessagen er gratis for dig gennem hele forløbet, uanset hvor lang tid vi bruger og uanset hvor i landet du bor.