Råd inden tvangsfjernelse

Skal du til møde, fordi kommunen har bekymringer om dit barn, med sagsbehandleren:

Sørg for at være forberedt til mødet.
Nedskriv dine spørgsmål til sagsbehandleren og nedskriv dine ønsker om, hvad du vil have, at sagsbehandleren tager stilling til og hvad mødet skal resultere i. 
Tag en bisidder med til mødet. Det kan være en ven, familiemedlem eller en anden, som du stoler på – to hører mere end én. 
Sørg for at skrive ned, hvad svarene bliver på de spørgsmål, som du måtte have. Spørg ind, hvis der er nogle svar, som du ikke forstår, eller hvis du synes, at svarene ikke er klare. 
Kræv at sagsbehandleren straks efter mødet fremsender et referat og læs referatet grundigt igennem og reager straks, såfremt der er momenter i sagsbehandlerens referat, som du ikke er enig i.

Agtindsigt

Du har krav på at få kopi af alle sagens akter. 
Du har også krav på løbende at få aktindsigt. 
Du skal blot overfor sagsbehandleren kræve aktindsigt. Får du ikke aktindsigt, skal du kræve det skriftligt. 

Du har i en tvangsfjernelsessag krav på gratis advokathjælp. Du kan selv bestemme, hvem du vil have beskikket som advokat.